Een Java-applicatie bouwen


By Brinkman uitgeverij |  Look inside 
 Broncode   Info   Over dit boek   Vereiste Kennis   Schermafbeeldingen 

Het bouwen van een programma begint met een aantal afspraken tussen de op-
drachtgever en het bedrijf dat de opdracht uitvoert. Dit boek gaat ervan uit dat een
applicatie wordt gebouwd voor een bank. Voordat programmeurs beginnen met
het programmeerwerk, moeten ze precies weten wat afgesproken is met de organi-
satie voor wie de opdracht wordt uitgevoerd. Dat wordt allemaal beschreven in de
functionele specificatie. Daarna wordt er gewerkt aan een technische specificatie
van de opdracht. Er wordt van programmeurs verwacht dat ze deze twee specificaties begrijpen, maar onervaren programmeurs hoeven deze specificaties meestal
niet zelf te maken. De taak van de programmeurs is het schrijven van de benodigde
code om deze specificaties te implementeren.

In dit boek wordt stap voor stap een bankapplicatie gebouwd. De belangrijke punten worden uitgelegd om je een idee te geven waaraan je moet denken als je dit
soort opdrachten krijgt. Er wordt een aantal specifieke opdrachten aangeboden
zodat je leert om nieuwe functionaliteiten te bouwen. In de praktijk wordt programmeurs vaak gevraagd om nieuwe functionaliteiten te bouwen op basis van wat
al gebouwd is.

Het is belangrijk om te weten dat dit boek niet bestemd is voor beginners: studenten moeten minimaal het boek Java quizmaster voor beginners bestudeerd hebben.
Veel beginnende programmeurs denken dat ze van een bankapplicatie alleen leren
wat nodig is voor banken, maar dat is niet waar. Bij het programmeren worden veel
functionaliteiten herhaald en je leert om die te gebruiken in andere programma’s.
Bij elke nieuwe opdracht komen er ook nieuwe uitdagingen. Op die manier bouw
je langzamerhand ervaring op en door elke nieuwe uitdaging groeit je vaardigheid.

Bij deze applicatie heb ik gekozen voor drie zeer gebruikelijke functionaliteiten
waar je heel vaak mee te maken kunt krijgen, namelijk het toevoegen, wijzigen en
verwijderen van gegevens. In deze applicatie gaat het om de gegevens van klanten, maar technisch gezien maakt het niet uit of het de gegevens zijn van klanten,
studenten, werknemers, projecten of artikelen. Java behandelt alles als een object,
daarom maakt het niet veel uit of de gegevens van mensen of andere objecten zijn.

Als Java-programmeur moet je leren werken met de Java API-documentatie. In dit
boek wordt regelmatig gevraagd om deze API-documentatie te openen en te zoeken naar specifieke methoden en klassen. Er wordt van studenten verwacht dat ze
leren omgaan met deze rijke Java-bron. Deze bron maakt de wereld van programmeurs makkelijker en veel sneller, want in principe hoef je niet alles zelf te bouwen
als dat al geprogrammeerd is.

De Java IDE (Integrated Development Environment) die in deze cursus wordt gebruikt is Eclipse, daarom beginnen we met een korte introductie in Eclipse zodat
je daarmee leert omgaan. Dat helpt je ook om de broncode die bij dit boek hoort
op te zetten in Eclipse. Voordat we beginnen met het schrijven van code, wordt het
eerst in een soort functionele specificatie uitgelegd wat de klant (bank) van je verwacht. We besteden hier geen aandacht aan de lay-out van de applicatie, want dat
is in principe de taak van de ontwerper.
Sar Maroof

Click hier voor een demonstratie van sommige schermafbeeldingen van de applicatie: Sar Maroof is a professional software development teacher, gives master classes and publishes technical articles. He is also an expert software developer and worked for several big as well as small companies and later as a freelancer.

 Subscribe to Sar Maroof's RSS feeds!
 Mail this page to a friend!
 Bookmark this page!

Leave a Reply